bateerbox
_KEY:_BANS_WSZY: 159 (0.3% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 23 (14.47%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 136 (85.54%)