bateerbox
_KEY:_BANS_WSZY: 62 (0.1% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 13 (20.97%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 49 (79.03%)