Primo
_KEY:_BANS_WSZY: 1744 (3.3% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 1273 (72.99%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 471 (27.01%)