Primo
_KEY:_BANS_WSZY: 1773 (3.2% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 1290 (72.76%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 483 (27.24%)