Pizda a nie skoczek
_KEY:_BANS_WSZY: 114 (0.2% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 101 (88.6%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 13 (11.4%)