Pizda a nie skoczek
_KEY:_BANS_WSZY: 117 (0.2% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 100 (85.47%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 17 (14.53%)