L.bjas
_KEY:_BANS_WSZY: 2 (0% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 2 (100%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 0 (0%)