Ciastek
_KEY:_BANS_WSZY: 1539 (3% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 1099 (71.41%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 440 (28.59%)