Ciastek
_KEY:_BANS_WSZY: 1634 (3% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 1154 (70.62%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 480 (29.38%)