[ System ]
_KEY:_BANS_WSZY: 14205 (25.8% wszystkich)
_KEY:_PERM_BANS: 700 (4.93%)
_KEY:_BANS_ZWYKLY: 13505 (95.07%)